Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 520 833,50 PLN

Icon
Data publikacji

11.05.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

31.05.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34251731

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Komornik Sądowy: tel. (71) 349 79 18

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Kamila Jaworek, Kancelaria Komornicza nr X we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 31-05-2023 o godz. 11.00

pod adresem: ul. Krzemieniecka 110, 54-613 Wrocław odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

należących do dłużnika i składających się z:

- maszyna drukarska flexograficzna UTECO ONYX 1 [szt.] typ: ONYX 808GL, model: 140 nr fabryczny - seryjny: 2527, rok produkcji: 2014. Producent: UTECO CONVERTING S.p.a. I-37030 COLOGNOLA AI COLLI, VERONA WŁOCHY.

Wartość szacunkowa 2 027 778,00 PLN **) (słownie wartość szacunkowa: dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem PLN 0/100).

Cena wywołania 1 520 833,50 PLN (słownie cena wywołania: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści trzy PLN 50/100.

*) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT ( 23%).

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji tj. 31.05.2023r. w godzinach od 10.00 do 11.00 pod adresem ul. Krzemieniecka 110 we Wrocławiu (54-613). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867§1(2) kpc). Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi 3/4 wartości szacunkowej (art. 867§2 kpc).Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 867(1)§1 kpc). Rękojmia wynosi 202 777,80 zł (dwieście dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem PLN 80/100). Rękojmię można uiścić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 65 2030 0045 1110 0000 0273 2880. Informacje dotyczące w/w maszyny: Nabywca maszyny wykonuje jej demontaż we własnym zakresie i na własny koszt. Maszyna znajduje się na terenie hali przy ul. Krzemienieckiej 110, 54-613 Wrocław. Waga maszyny kpl to około 50 T, nad maszyną znajdują się przewody instalacji gazowej. Segment maszyny, w której znajduje się "elektronika" jest znacznych rozmiarów i nie może być zdemontowany w częściach. Największy i najcięższy element maszyny to zespół centralnego cylindra dociskowego o wysokości 2810 mm i szerokości poniżej 3 m przy zdemontowaniu osłon oraz rotacyjnego przyłącza wody lodowej do chłodzenia płaszcza cylindra. Możliwe jest wyprowadzenie zdemontowanych elementów maszyny z hali produkcyjnej przez istniejący otwór w ścianie osłonięty płytą OSB (wymiary otworu do 4,27 m szerokości i wysokości 3,22 m). Na kupującym ciąży obowiązek: - demontażu maszyny, transportu zarówno z hali, jak i do miejsca docelowego oraz wszelkie czynności związane z przeniesieniem maszyny (wywózką maszyny z hali), o których mowa powyżej i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych; - demontażu osłony z płyty OSB oraz ponownego montażu i pokrycia kosztów z tym związanych; - ewentualnego demontażu części ściany części budynku, w przypadku pojawienia się w trakcie czynności jakichkolwiek okoliczności, które uniemożliwiłyby wywózkę maszyny przez istniejący otwór i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych (w tym kosztów sporządzenia projektu rozbiórki oraz stałego nadzoru budowlanego). UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Licytacja odbywa się publicznie. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu. Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Kancelarią Komorniczą. Operat szacunkowy z szacowania wartości rynkowej ruchomości wraz z płytą CD są dostępne do wglądu w Kancelarii Komorniczej. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 349 79 18

Zobacz inne

Prawo