Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SZYDŁOWIEC, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34252145

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU

ul. PL. M. KONOPNICKIEJ 7
26-500 SZYDŁOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 48 617 70 17

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

 

STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Pl. Marii Konopnickiej 7

26-500 Szydłowiec

                                                             Szydłowiec, dnia 8 maja 2023 r.

GN.6840.1.2023.MS

 

STAROSTA SZYDŁOWIECKI

ogłasza, że w dniu 18 lipca 2023 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, odbędzie się przetarg na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0013 Nadolna, gmina Chlewiska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 420 o powierzchni 0,05 ha, uregulowanej w Księdze Wieczystej RA1S/00030910/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu.

            Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 340,65 zł brutto (w tym 185,65 zł podatek VAT). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 320,00 złotych z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania wpłacającego oraz określenie nieruchomości „Przetarg – Nadolna działka 420” na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu PEKAO S.A. nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825, w terminie nie późniejszym niż 14 lipca 2023 r. Decyduje data wpływu środków na konto Starostwa.

            Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Szydłowieckiego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, ul. Kościuszki 170, pokój 201, numer telefonu 48 617 70 17.

Zobacz inne

Prawo