Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CZELADŹ, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34251902

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO CZELADŹ

ul. KATOWICKA 45
41-250 CZELADŹ

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Czeladź

o przyjęciu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – dla terenu szpitala

uchwałą Nr  LXVI/844/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 marca 2023 r.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.) informuję o podjęciu przez Radę Miejską w Czeladzi uchwały Nr LXVI/844/2023 z dnia 29  marca 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu szpitala, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. poz. 3136.   

Z treścią miejscowego planu oraz z treścią podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, można się zapoznać:

Zobacz inne

Prawo