Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

900 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SOBÓTKA, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34252342

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ul. RYNEK 1
55-050 SOBÓTKA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 71 3351234

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Sobótka

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż

nieru­chomości będącej własnością Gminy Sobótka

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako dz. nr 11/14 o pow. 0,3822 ha, AM-3, położona w mieście Sobótka, przy ul. Dworcowej, w obrębie 0002 Sobótka, w gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Przeznaczona w MPZP na D-MW1, co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów: grunty rolne, sady – RIIIb, RIVa, SIIIb. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00094996/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00094996/3 wolne są od wpisów.

  1. Termin i miejsce przetargu:

przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, sala nr 11.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości:

 900.000,00 zł netto.

  1. Wadium:

 90.000,00 zł.

Wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 95741015 2003 02001605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr 11/14 AM-18, o. Sobótka, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu" do dnia 14.07.2023 r..

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, opublikowane na stronie internetowej Gminy Sobótka, a także www.bip.sobotka.pl.

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
            szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, 1 piętro, tel. 71 3351234.

Zobacz inne

Prawo