Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34252532

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Inne

Icon
Tryb postępowania

Konkurs ofert

KLIENT SERWISU

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁY W PATENTACH

Syndyk masy upadłości Bitum Logistic Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Woli Batorskiej zaprasza do składania ofert na zakup praw majątkowych w postaci:

  1. udziału 1/5 części w patencie na sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy (patent nr 235091);
  2. udziału 1/2 części w patencie Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego (patent nr 234403);

- za najwyższe możliwe do uzyskania ceny bez wyznaczania minimalnej ceny wywoławczej.

Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – Bitum Logistic Sp. z o.o. w upadłości, patenty – NIE OTWIERAĆ” osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 24.05.2023 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłata wadium w dowolnej wysokości nie mniejszej niż 1 zł najpóźniej do 24.05.2023 r. na rachunek bankowy o nr. 71 1240 1936 1111 0011 2105 3856.      

                       

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 25.05.2023 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Regulamin sprzedaży oraz więcej informacji na stronie internetowej www.zieciak.com.pl w zakładce Ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo