Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34252582

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

KLIENT SERWISU

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Syndyk masy upadłości Marii Wanat, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Przemyśl, sygn. akt V GUp 144/21, zaprasza do składania ofert, na sprzedaż z wolnej ręki, w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą niż wycena biegłego sądowego, na nieruchomości zawarte w masie upadłości w postaci:

  1. Prawo własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – lokal mieszkalny nr 1, położony przy ul. Słowackiego 4, w Przemyślu, działka gruntu nr 831, obręb nr 207, pow. przemyski grodzki, woj. podkarpackie, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PR1P/00089505/7 – cena wg oszacowania 245.651,00 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100);
  2. Prawo własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – lokal niemieszkalny położony przy ul. Rogozińskiego 26, w Przemyślu, działka gruntu nr 2574, obręb nr 202, powiat przemyski grodzki, woj. Podkarpackie, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PR1P/00087053/9 – cena wg oszacowania 430.451,00 zł ( czterysta trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden zł 00/100);

Oferty zgodne z warunkami sprzedaży, z dowodem wpłaty wadium, z dopiskiem: „Oferta na zakup nieruchomości Marii Wanat, sygn. akt V GUp 144/21, - „NIE OTWIERAĆ", należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Syndyk Masy Upadłości Marii Wanat, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin. Szczegóły pod adresem www.kancelaria-empe.pl w zakładce Oferty sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki.

 

Zobacz inne

Prawo