Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.05.2023

Icon
Termin składania dokumentów

30.05.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

JELENIA GÓRA, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34252213

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Różyckiego 19
58-506 JELENIA GÓRA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

 

ADMINISTRACJA „DWÓJKA”

 JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

z siedzibą przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl

tel. (75) 75 31 073

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Docieplenie i kolorystyka ścian budynku mieszkalnego z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w Jeleniej Górze

 

Budynek Wiłkomirskiego 15 - (3 klatki, 6 kondygnacji)       

docieplenie ściany frontowej, cokół malowany farbą silikonową

 

                                         Wymagane wadium: 8.500- złotych.

                                                   Termin realizacji: pożądany do 30.09.2023 r.

 

                     Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie
 Administracji „DWÓJKA” przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 310 73

w dni robocze w godz. od  800 do 1400, a także za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej

- od dnia 16.05.2023 roku (cena SIWZ: 36,90 zł brutto)

.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ,

                 W siedzibie ADM „Dwójka” przy ul. Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze,

 - do godz. 1000  dnia 30.05.2023 r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2023 roku o godzinie 1100

w siedzibie Administracji „DWÓJKA”  przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.

Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr  09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

 

 Kwotę za SIWZ – 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM. 

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części.

 

 

Zobacz inne

Prawo