Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Wieniawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34251898

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

Icon
Tryb postępowania

Konkurs ofert

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka, ul. Żeromskiego 89, Radom

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Syndyk masy upadłości Wójtowicz Eli,

ogłasza I. pisemny konkurs ofert na zbycie ruchomości – pojazd osobowy MERCEDES-BENZ

Przedmiotem przetargu jest:

- samochód osobowy marki MERCEDES-BENZ; model S 320 CDI MR 05 221; rok prod. 2006; pojemność 2987 cm3; przebieg szacowany 300000 km; nr rej. WPY 21153; nr VIN: WDD2211221A037086;  rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy; automatyczna skrzynia biegów; napęd tylny (4x2); data pierwszej rejestracji 2006/02/23 (w Polsce: 2007/09/03).

- Cena oszacowania ruchomości wynosi 19 000,00 złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych, 00/100),

- Cena wywoławcza ruchomości stanowi równowartość ceny oszacowania, tj. 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych, 00/100).

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny zakupu i wpłaceniem wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości Alior Bank S.A. 84 2490 0005 0000 4530 8775 8932 z dopiskiem „wadium w przetargu dot. ruchomości, Wójtowicz Ela sygn. akt RA1R/GUp-s/166/2022”.
  2. Oferta winna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i faktycznym oraz brakiem zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu.
  3. Oszacowanie pojazdu oraz regulamin przetargu przeglądać można w biurze Syndyka, ul. Żeromskiego 89, 26 – 610 Radom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie  694 – 430 – 034 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub poprzez zapytanie skierowane drogą e-mail na adres: przetargisyndyka@gmail.com
  4. Oferty nabycia należy składać w  Biurze Syndyka, ul. Żeromskiego 89, 26 – 610 Radom  lub przesłać listem poleconym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta przetarg ruchomości – Wójtowicz Ela, sygn. akt RA1R/GUp-s/166/2022” oraz „nie otwierać” w terminie do 30 maja 2023 roku do godziny 15.00.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po terminie składania ofert w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Żeromskiego 89.
  6. Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 694 – 430 – 034 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
  7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo