Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZAWIERCIE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34252800

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ZAWIERCIE

ul. LEŚNA 2
42-400 ZAWIERCIE

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Zawiercie

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Zawierciu uchwałą Nr LXXX/1090/23 z dnia 29 marca 2023 r. przyjęła dokument:

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych w rejonie ulic: Łośnickiej, Murarskiej, Powstańców Śląskich”

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (w pokoju nr 10 na parterze), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu pod adresem www.zawiercie.eu.                       

 Prezydent Miasta Zawiercie

       Łukasz Konarski

Zobacz inne

Prawo