Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Termin składania dokumentów

27.06.2023 25 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OLSZTYNEK, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34252963

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU

URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU - Company Logo

ul. RATUSZ 1
11-015 OLSZTYNEK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 89 519 54 85

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

BURMISTRZ OLSZTYNKA OGŁASZA

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 128/1 obręb Mańki gm. Olsztynek, o pow. 0,3484 ha woj. warmińsko-mazurskie, OL1O/00052604/6. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego i garażu. Działka położona jest na obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 22 czerwca 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2023 r. o godz. 1000 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.
  2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości składającej się z działek nr 53/3 i 54/4 obręb Mańki gm. Olsztynek, o łącznej pow. 0,3626 ha woj. warmińsko-mazurskie, OL1O/00018293/2 i OL1O/00016819/2. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nieruchomość położona jest na obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 150.000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 22 czerwca 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2023 r. o godz. 1020 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz w BIP i na stronie internetowej Gminy Olsztynek. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania (tel. 89 519 54 85).

Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Zobacz inne

Prawo