Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

150 900,00 PLN

Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

15.06.2023 13 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Księży Dwór, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253417

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

KLIENT SERWISU

ul. Partyzantów 10/2
10-521 Olsztyn

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel.: 604-439-299 w godz. 9 -14

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Syndyk upadłości  Przemysława Frańczaka w upadłości likwidacyjnej

Ogłasza  przetarg na sprzedaż:

 

udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Księży Dwór 84, gmina Działdowo, stanowiącej działkę nr 14/10 o powierzchni 0,1009 ha, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową o powierzchni użytkowej 183,00m2 oraz budynek garażu o powierzchni zabudowy 36,00m2, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1D/0037170/2.

 

Cena wywoławcza sprzedaży  udziału ½ wynosi: 150 900,00 zł netto (60 % ceny oszacowania)

 

Szczegóły określone są w Regulaminie sprzedaży.

Składanie ofert:

Oferty nabycia, należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa Przemysław Frańczak” na adres: Kancelaria Syndyka, Olsztyn, ul. Partyzantów 10/2, 10-521 Olsztyn, w terminie do 15 czerwca 2023r. do godz.12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2023r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości:

15 000,00 (piętnaście tysięcy złotych).

Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości

 nr 32 1090 2590 0000 0001 4956 0617 do dnia składania ofert.

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży, dołączonym do akt postępowania upadłościowego.

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie: www.syndykwasilewski.pl w zakładce aktualności/regulaminy sprzedaży.

Operaty szacunkowe udostępniane są przez syndyka.

 Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży.

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: 604-439-299 w godz. 9 -14.

Zobacz inne

Prawo