Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TUREK, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253454

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W TURKU WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. LEGIONÓW POLSKICH 4
62-700 TUREK

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

                                                                                        Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Turku w Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 665/22 toczy się  postępowanie z wniosku Alicji Nowakowskiej przy udziale Macieja Krauzego o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonych w miejscowości Krępa, gmina Tuliszków, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 591, 595 i 610, obręb ewidencyjny 0006, o łącznej powierzchni 0.5600 ha, dla których Sąd Rejonowy w Turku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1T/00011012/6. Sąd wzywa wszystkie osoby uprawnione bądź ich następców prawnych, w szczególności następców prawnych Zofii Krauze, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do powyższych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.                 

Zobacz inne

Prawo