Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

22.06.2023 15 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Gogolin, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253507

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

osoba kontaktowa: Więcej informacji pod nr 692 869 248

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

NA SPRZEDAŻ ½ UDZIAŁU

W ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

UL. WYZWOLENIA 39 - GOGOLIN

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Syndyk masy upadłości

osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy

w Opolu, sygn. akt V GUp 280/21 of),

OGŁASZA

PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ ½ UDZIAŁU

W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

położonej przy ul. Wyzwolenia 39 w Gogolinie

(KW nr OP1S/00025100/0 )

za cenę 236.400,00 zł.

●→ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 93 2490 0005 0000 4600 1722 2266 najpóźniej w dniu 22 czerwca 2023r. ●→ Oferty można złożyć do 22 czerwca 2023r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 280/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●→ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2023 o godz. 10:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ●→ Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. ●→ Więcej informacji pod nr 692 869 248. ●→ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. ●→ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Zobacz inne

Prawo