Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

145 800,00 PLN

Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

22.06.2023 12 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kluczbork, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253556

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Więcej informacji pod numerem 692 869 248

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

NA SPRZEDAŻ

ZABUDOWANE NIERUCHOMOŚCI

LIGOTA ZAMECKA, KLUCZBORK

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

URZĄDZENIA PIEKARNICZE

Syndyk masy upadłości

osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 150/20 of),

OGŁASZA

PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ:

1/. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 176 m2 w granicach działki 78/2 położona w Ligocie Zameckiej nr 29A (KW nr OP1U/00035628/2).

Cena wywoławcza wynosi 542.400,00 zł

 

2/. Udział 4/42 we współwłasności zabudowanej budynkiem usługowym na działce 151/2 przy ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku (KW nr OP1U/00019954/8).

Cena wywoławcza wynosi 145.800,00 zł.

 

3/. Udział 2/6 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem produkcyjno-magazynowym na działce nr 75/2 położony w Ligocie Zameckiej nr 35.

Cena wywoławcza wynosi 157.400,00 zł.

 

4/. Urządzenia piekarnicze (m.in. piece piekarnicze, komory garownicze, wagodzielarka, wózki piekarnicze). Dokładny spis wraz z cenami znajduje się na stronie syndyka.

 

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 12 1140 2004 0000 3302 8040 9540 najpóźniej w dniu 22 czerwca 2023r. ● Oferty można złożyć do 22 czerwca 2023r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 150/20 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ● W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ● Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2023r. o godz. 11:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. ● Więcej informacji pod numerem 692 869 248. ● Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. ● Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji

 

Zobacz inne

Prawo