Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

22.06.2023 15 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Stare Budkowice, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253656

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

osoba kontaktowa:

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

STARE BUDKOWICE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Syndyk masy upadłości

osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 69/21 of),

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ:

1/. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNEJ położonej w miejscowości Stare Budkowice (ul. Ogrodowa 9a) dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1U/00043214/6.

Cena wywoławcza wynosi 1.128.000,00 zł

2/. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNEJ położonej w miejscowości Stare Budkowice (ul. Młyńska 2a) dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1U/00042136/8.

Cena wywoławcza wynosi 2.115.000,00 zł

♦→ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 89 2490 0005 0000 4600 4462 3868 najpóźniej w dniu 22 czerwca 2023r. ♦→ Oferty można złożyć do 22 czerwca 2023r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 69/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ♦→ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ♦→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2023r. o godz. 13:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ♦→ Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod numerem 692 869 248. ♦→ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. ♦→ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Zobacz inne

Prawo