Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

4 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

22.06.2023 12 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Moszczanka, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253667

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

osoba kontaktowa: Więcej informacji pod numerem 692 869 248

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

UPADŁOŚĆ KONSUMENMCKA

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁY

W NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH

ŁĄKA PRUDNICKA I MOSZCZANKA

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Syndyk masy upadłości

osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 155/20 of),

OGŁASZA

PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ:

1/. UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ: obręb 0119 Łąka Prudnicka, działka nr 539/4, niezabudowana (KW nr OP1P/00052527/5.

Cena wywoławcza wynosi 4.000,00 zł.

2/. UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ: obręb Moszczanka, działka nr 940, zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym do rozbiórki (KW nr OP1P/00052527/5).

Cena wywoławcza wynosi 62.800,00 zł

●→ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 71 1140 2004 0000 3702 8040 9543 najpóźniej w dniu 22 czerwca 2023r. ●→ Oferty można złożyć do 22 czerwca 2023r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 155/20 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2023r.o godz. 14:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ●→ Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. ●→ Więcej informacji pod numerem 692 869 248. ●→ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. ●→ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Zobacz inne

Prawo