Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Data

12.06.2023 5 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHOJNÓW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253056

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA CHOJNÓW

ul. FABRYCZNA 1
59-225 CHOJNÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: urzad@gmina-chojnow.pl

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Chojnów, dnia 19 maja 2023 roku

      

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Okmiany

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Chojnów Uchwały Nr LXIX.457.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie Okmiany, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2023 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów lub elektronicznej na adres:
urzad@gmina-chojnow.pl.

 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Chojnów.

 

Wójt Gminy Chojnów

 

Wójt Gminy Chojnów informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie
z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE z 2016 r. nr 119 str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów.

Zobacz inne

Prawo