Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

90 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Termin składania dokumentów

22.06.2023 15 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIELSK PODLASKI, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253809

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

MIASTO BIELSK PODLASKI

ul. KOPERNIKA 1
17-100 BIELSK PODLASKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 85 731 81 36, 690 606 824

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

 

WYCIĄG  Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Bielsku Podlaskim,  na stronach internetowych: http://www.umbielskpodlaski.pl/ i http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/ oraz na miejskich tablicach i słupach ogłoszeniowych zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim, przy ul. Strzelniczej oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków m. Bielsk Podlaski, obręb 3,  jako działka nr 3652/38 o pow. 0,0721 ha, której prawo własności na rzecz Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski ujawnione jest w prowadzonej jest przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr BI1P/00066619/4

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1, sala nr 305 (III piętro).

Cena wywoławcza netto: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium 9 000,00 zł płatne w pieniądzu PLN

Do ceny ustalonej w wyniku licytacji zostanie naliczony podatek VAT w stawce 23%, który łącznie z wylicytowaną kwotą stanowić będzie cenę nabycia nieruchomości.

Wpłata wadium w terminie do dnia 22 czerwca 2023 r. (włącznie) do kasy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub na konto bankowe Miasta Bielsk Podlaski w Banku Spółdzielczym  w Brańsku: 84 8063 0001 0070 0706 5699 0105. Za datę wpłaty wadium uważa się datę zaksięgowania środków na koncie bankowym Miasta Bielsk Podlaski.

Nieruchomość przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Informacji udziela się w pokoju nr 211 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 lub telefonicznie pod nr  85 731 81 36, 690 606 824 codziennie w godzinach pracy Urzędu,  w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

 

 

 

Zobacz inne

Prawo