Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253624

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

osoba kontaktowa: tel. 693 222 998

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

   UDZIAŁY W SPÓŁCE NA SPRZEDAŻ 

 

  1. Syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach ogłasza przetarg na sprzedaż 190 udziałów w EP Centrum Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000011089). 

  1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 72 560,00 zł tj. 80% wartości oszacowania. Do ceny zostanie doliczony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Oferty należy składać na adres biura Spółki przy ul. Roździeńskiego 91 budynek B pok. 6, 40-203 Katowice, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „OFERTA, PRZETARG - UDZIAŁY”, sygnatura akt X GUp 2/13/3. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu. 

  1. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości przedmiotu przetargu wskazanej w pkt. 2 na rachunek bankowy numer 64 2490 0005 0000 4600 1315 4123. 

  1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie tygodnia licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert, w biurze syndyka przy udziale komisji przetargowej. 

  1. W przypadku, gdy w zakreślonym terminie wpłynie więcej niż jedna oferta, a różnica w zaproponowanych cenach będzie niższa niż 5 000,00 zł syndyk zaprosi składających do negocjacji wskazując jednocześnie ostateczny termin, w którym będzie oczekiwał na złożenie dodatkowych ofert. 

  1. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który wraz z opisem i oszacowaniem wartości udziałów udostępniony jest w biurze Spółki od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w godz. od 09:00 do 14:00. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 693 222 998.  

  1. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty. 

 

Zobacz inne

Prawo