Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHOSZCZNO, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253572

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA CHOSZCZNO - URZĄD MIEJSKI

ul. WOLNOŚCI 24
73-200 CHOSZCZNO

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z
2014 r. poz. 1490 ze zm.)

 

Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

 

 

  1. Oznaczenie i przeznaczenie nieruchomości/cena wywoławcza:

- dz. 101, obręb Golcza, gm. Choszczno, o pow. 0,0400 ha, KW nr SZ1C/00030719/9 cena wywoławcza 5.200,00 zł.

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwarunkowania stanowią: łąki, zadrzewienia (w części), treny zabudowy zagrodowej (w części), obszar chronionego krajobrazu „F” Bierzwnik, obszar Natura 2000 "Lasy Puszczy nad Drawą", korytarz ekologiczny "Pojezierze Ińskie".

Kierunki: Z- tereny zieleni (w części), MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ekstensywnej (w części).

W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona użytkiem: dr.

Termin i miejsce przetargu: 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

 

  1. Wysokość wadium: 20% ceny wywoławczej, tj. 1.040,00 zł, wpłata wadium do dnia 21 czerwca 2023 roku, data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.

 

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz na stronach internetowych: www.bip.choszczno.pl (zakładka „ogłoszenia” – „przetargi”), www.choszczno.pl (zakładka „inwestycje – ogłoszenia o przetargach”).

 

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24, pok. nr 2, tel. 95 765 93 90.

Zobacz inne

Prawo