Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Termin składania dokumentów

05.06.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZABRZE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253591

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

ZABRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. ŚLĘCZKA 1A
41-800 ZABRZE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. 32/277-72-41,21, 38, 39.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Z NEGOCJACJAMI

 1. Pełna nazwa zamawiającego:

        Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

        41-800 Zabrze, ul. Pawła Ślęczka 1a Regon: 000484854  NIP 648-000-85-58

        tel. 32 277-72-21,38,39, e-mail: przetargi@zabrzezsm.pl

 1. Przetarg nieograniczony z negocjacjami na udzielenie zamówienia pn.:

„Remont balkonów wraz z wymianą balustrad w budynku przy ul. Jordana 76b-76c w Zabrzu.”

 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych
  Warunków Zamówienia.
 2. Formularz zawierający SIWZ dla wyżej wymienionego zadania można odebrać w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym     

        Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu przy ul. Pawła Ślęczka 8 w pokoju nr 6 lub otrzymać mailowo,

        po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni bądź przelewem na konto ZSM nr:

        75-1020-2401-0000-0802-0039-7489 kwoty w wysokości: 1 x 200,00 zł brutto dla w/w zadania.       

 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-800 Zabrze,

ul. Pawła Ślęczka 1a, pokój nr 12, I pięro (Sekretariat).
Kopertę należy oznaczyć :
Oferta dotyczy zadania pn.: jak w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia

Nie otwierać przed dniem 06.06.2023r przed godziną 12 00.

 1. Termin składania ofert upływa dnia: 05.06.2023r o godzinie 14 00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w :
  Klubie „Kwadrat” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-800 Zabrze, ul. Pawła Ślęczka 8  w dniu 06.06.2023r. o godz. 1200.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie jest wniesienie wadium w wysokości:
   42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100),

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32/277-72-41,21, 38, 39.

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
lub unieważnienia bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo