Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GORZÓW WIELKOPOLSKI, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254169

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - URZĄD MIASTA

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - URZĄD MIASTA - Company Logo

ul. SIKORSKIEGO 3-4
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Podmiejskiej i Łukasińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także uchwały Nr LXIV/791/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Podmiejskiej i Łukasińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 czerwca 2023 r. do 26 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7, w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania). Z projektem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 945 lub /505.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2023 r. w pokoju nr 7 (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy
ul. Myśliborskiej 34) o godz. 14.00
.

Uwagi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:

  • na piśmie na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 945 lub /505,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „uwagi do planu dla obszaru płożonego u zbiegu ulic: Podmiejskiej i Łukasińskiego.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do ww. projektów planów może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów, wyłożonych do publicznego wglądu.

Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 11 lipca 2023 r.

 

Jacek Wójcicki

Prezydent  Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 

Ochrona danych osobowych:

Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.

Zobacz inne

Prawo