Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254172

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT ALEKSANDROWSKI - STAROSTWO POWIATOWE

ul. SŁOWACKIEGO 8
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

OBWIESZCZENIE

STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 17 maja  2023 r.

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 162)  oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.775)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego, ul Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski działającego za pośrednictwem Pana Tomasza Smolińskiego (adres w aktach sprawy) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.

 

Rozbudowa ulicy Nowej w Aleksandrowie Kujawskim

 

obejmująca działki o numerach ewidencyjnych:

 

w miejscowości: Aleksandrów Kujawski

gmina : m. Aleksandrów Kujawski 

nr ewidencji gruntów : 3682, 3783, 3784, 4200, 3736, 3624, 3628, 3629, 3630,  3712

                                                                    

 

Wniosek obejmuje projekt podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym:

3624 - obręb m. Aleksandrów Kujawski (działki powstałe po podziale 3624/1 i 3624/2)

3628 – obręb m. Aleksandrów Kujawski (działki powstałe po podziale 3628/1 i 3628/2)

3629 – obręb m. Aleksandrów Kujawski (działki powstałe po podziale 3629/1 i 3629/2)

3630 - obręb  m. Aleksandrów Kujawski (działki powstałe po podziale 3630/1  i 3630/2)

3712 - obręb  m. Aleksandrów Kujawski(działki  powstałe po podziale 3712/1 i 3712/2)

 

które w części będą przejęte na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym   w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, Wydział Architektury i Budownictwa,  pokój Nr 225 w godzinach 730 do 1530 w dniach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. W tym samym miejscu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia istnieje możliwość składania uwag i wniosków (znak sprawy: AB.6744.3.2023).

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj oraz Urzędu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.                     

                                                                 

 

                                                                               STAROSTA ALEKSANDROWSKI

 

                                                                                                   LIDIA TOKARSKA 

Zobacz inne

Prawo