Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

15.06.2023 14 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Pupkowizna, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254283

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

KLIENT SERWISU

ul. Kopernika 12/3
10-511 Olsztyn

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 89 527-07-15

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Syndyk Masy Upadłości

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

 

- niezbudowana nieruchomość gruntowa działki nr 172/41 i 172/42 o pow. 3.219 m2 położona obręb 0013 Pupkowizna, gmina Łyse, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, opisaną w księdze wieczystej  OS1O/00074370/4 za cenę wywoławczą stanowiącą 3/4 wartości według oszacowania tj. za kwotę 39.750 zł.

 

- niezbudowana nieruchomość gruntowa  działka nr 172/35 o pow. 6.189 m2 położona obręb 0013 Pupkowizna, gmina Łyse, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, opisaną w księdze wieczystej  OS1O/00077351/6 za cenę wywoławczą stanowiącą 3/4 wartości według oszacowania tj. za kwotę 15.825 zł.

 

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.  

 

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 15.06.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Nieruchomość w Pupkowiźnie”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 16.06.2023r. o godz. 09.50.

 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Wskazanie nieruchomości  proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

 

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15 i na www.syndykolsztyn.pl.

Zobacz inne

Prawo