Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

08.06.2023 1 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OLSZTYN, warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254230

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

BROWARY PARK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

ul. Kopernika 12/3
10-511 OLSZTYN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 89 527-06-03

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Sprzedaż wierzytelności

 

Syndyk Masy Upadłości Browary Park sp. z o.o. w upadłości w Olsztynie zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności w kwocie 29.000 zł (należność główna) przysługującej masie upadłości od osoby fizycznej zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 08.01.2020r. sygn. akt I C 3471/19.  Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem zaocznym z dnia 13.02.2023r. sygn. akt X C801/22 (wyrok jest prawomocny) uznał za bezskuteczną w stosunku do powoda Syndyka Masy Upadłości Browary Park Spółki sp. z o.o. w Olszynie czynność prawną polegającą na zbyciu przez dłużnika nieruchomości stanowiącej działkę gruntu położoną w Dywitach, powiat olsztyński, o numerze ewidencyjnym 404, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczysta numer OL1O/00011065/6, dokonaną umową darowizny zawartą w formie aktu notarialnego w dniu 29.05.2019r. Rep. A nr 7517/2019 celem zaspokojenia wierzytelności przysługującej powodowi w stosunku do dłużnika kwocie 29.000,00 złotych wraz z odsetkami i kosztami postępowania stwierdzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 08.01.2020r., sygn. akt I C 3471/19.

 

Pisemne oferty z proponowaną ceną zakupu wierzytelności należy składać do dnia 08.06.2023r. do godziny 12.00 na adres Biuro Syndyka ul. Kopernika 12/3, 10-511 Olsztyn. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2023r. o godz. 10.00. Zwycięzcą konkursu ofert będzie podmiot, która zaproponuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia oferty.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod tel. 89 527-06-03 lub osobiście w Kancelarii Radców Prawnych Dutkowski i Jaworski sp. j. w Olsztynie ul. Partyzantów 65/2.

Zobacz inne

Prawo