Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

67 667,00 PLN

Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

15.06.2023 8 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254079

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

KLIENT SERWISU

ul. Kopernika 12/3
10-511 Olsztyn

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 89 527-07-15

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Syndyk Masy Upadłości

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

 

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działka nr 294 o pow. 0,57 ha zabudowanej magazynem zbożowym, magazynem nawozów i budynkiem skupu zwierząt o łącznej pow. 1.209 m² (budynki w złym stanie technicznym) położonej w obrębie 0002 Kolno, gmina Kolno, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie - KW OL1B/00012662/5 za cenę wywoławczą stanowiącą 2/3 wartości według oszacowania tj. za kwotę 67.667 zł.

 

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.  

 

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 15.06.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Nieruchomość Kolno”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 16.06.2023r. o godz. 09.50.

 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

 

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15 i na www.syndykolsztyn.pl.

Zobacz inne

Prawo