Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

IŁŻA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253644

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W IŁŻY

ul. BODZENTYŃSKA 41
27-100 IŁŻA

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ściany balkonowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego nr 4 ul. Jakubowskiego  w Iłży wraz z remontem balkonów oraz  remontem cokołu ściany szczytowej wschodniej. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Iłży ul. Bodzentyńska 41, 27-100 Iłża ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie docieplenia ściany balkonowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego  nr 4 ul. Jakubowskiego w Iłży wraz  z remontem balkonów oraz remontem cokołu ściany szczytowej wschodniej.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 19.06.2023 r. do godz. 1100 w zaklejonych kopertach z napisem "Przetarg  na wykonanie docieplenia ściany balkonowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego nr 4 ul. Jakubowskiego  w Iłży wraz z remontem balkonów oraz remontem cokołu ściany szczytowej wschodniej":

1. W sekretariacie Spółdzielni - ul. Bodzentyńska 41, 27-100 Iłża

2. Pocztą/ kurierem, przy czym ważny jest termin doręczenia – 19.06.2023 r. do godz. 11-tej na w/w adres.

Biuro Spółdzielni jest czynne: pon. 900 - 1700, wt. - pt. 700 - 1500.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2023 r. o godz. 1300 w siedzibie SM Iłża. Przystępujący do przetargu obowiązany jest zapoznać się  ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację należy odebrać osobiście w siedzibie Spółdzielni po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym lub przez pocztę mailową Spółdzielni – sm_ilza@wp.pl.

Termin wykonania zamówienia - nie później niż 3 miesiące od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

Wadium w wysokości 8 500,00 zł należy uiścić przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży przed upływem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający będzie uważał wniesienie wadium za skuteczne tylko wówczas, jeżeli przed terminem składania ofert znajdzie się na wskazanym koncie.

Nr konta: 73 9129 0001 0000 0000 0143 0001

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty łącznie z unieważnieniem przetargu bez podania przyczyn.

Zobacz inne

Prawo