Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

425 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRYNICA-ZDRÓJ, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253927

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD MIEJSKI W KRYNICY - ZDROJU

URZĄD MIEJSKI W KRYNICY - ZDROJU - Company Logo

ul. KRASZEWSKIEGO 7
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Burmistrz Krynicy-Zdroju

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 2218/14 o pow. 0,1200 ha, położonej w Krynicy-Zdroju, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00021021/4.

Cena wywoławcza – 425 000,00 zł brutto.   

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Krynica-Zdrój. Działka o granicach regularnych, położona na stoku o nachyleniu w kierunku południowo-wschodnim. Odległość od ścisłego centrum ok. 1200 mb. W najbliższym sąsiedztwie tereny zainwestowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, osiedle wielomieszkaniowe pn. „Źródlana” od strony północnej zbocze Góry Parkowej z Ogrodami Żywiołów. Dostęp do infrastruktury technicznej dobry.

Zgodnie z mpzp miasta Krynica-Zdrój, działka leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol terenu 6.MN.3

Nieruchomość nie posiada obciążeń prawnych i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2023 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7,  parter pok. Nr 14.

Wadium w wysokości 43 000,00 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych), należy wpłacić do dnia  26.06.2023 r. na konto bankowe 26 8802 0002 2001 0000 1401 0002 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl i BIP na okres 30 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Mienia Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 ( pok. nr 34 ) tel. (18) 4725543.

Zobacz inne

Prawo