Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WŁOCŁAWEK, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254363

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT WŁOCŁAWSKI-STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU

ul. CYGANKA 28
87-800 WŁOCŁAWEK

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO

z dnia 17 maja 2023 r.

Na podstawie art. 11 d ust. 5 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst  jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 162)

STAROSTA WŁOCŁAWSKI

podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje, zamieszczony został wniosek z dnia 13 kwietnia 2023 r., złożony przez Wójta Gminy Fabianki o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka” na działkach o nr ew. 53, 202, 196/4 (196/5, 196/6), 197/4 (197/5, 197/6) w obrębie ew. Cyprianka gm. Fabianki.

Przed nawiasem podano nr działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale, gdzie pogrubioną czcionką oznaczono działkę przeznaczoną pod drogę.

Strony postępowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego we Włocławku , ul. Stodólna 68,  w pokoju nr 111, w dniach i godzinach pracy urzędu oraz składać ewentualne wnioski , uwagi lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia (uważa się je za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia)

 

Znak sprawy: BUD.6740.1.291.2023.JSz

telefon (54) 230-46-09

Zobacz inne

Prawo