Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

26 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

19.06.2023 15 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bisztynek-Kolonia, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254375

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

KLIENT SERWISU

ul. Lubelska 30 pok. 112
10-407 Olsztyn

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (089) 535-42-87, tel. kom. 502 510 318

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Syndyk Masy Upadłości

osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

 

z wolnej ręki nieruchomość gruntową rolną niezabudowaną ujawnioną w księdze wieczystej KW OL1B/00016800/3, stanowiącą działkę numer 95/8 o powierzchni 0,4900 ha, położoną w obrębie Bisztynek Kolonia, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie.

 

Wartość rynkowa według operatu szacunkowego wynosi 26.000,00 zł netto

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)

Operat szacunkowy z opisem nieruchomości jest do wglądu na: www.wichrowski.olsztyn.pl

Majątek masy upadłości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

tel. (089) 535-42-87, tel. kom. 502 510 318.

Oferty określające przedmiot nabycia z ceną należy składać w zamkniętych kopertach na adres Biura Upadłości: 10-407 Olsztyn, ul. Lubelska 30 pok. 112, z dopiskiem „Oferta- Bisztynek” w terminie do dnia 19-06-2023 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-06-2023 o godz. 11.00 w Biurze Upadłości w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 30 p. 112.

 

W przypadku złożenia kilku ofert syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zastrzega się również prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia rokowań przez Sędziego Komisarza lub Syndyka w każdym stadium bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo