Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

290 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BYTOM, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253265

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA BYTOM

GMINA BYTOM - Company Logo

ul. PARKOWA 2
41-902 BYTOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. (32) 283 63 27 oraz w pokoju nr 313a, tel. (32) 78 68 348.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Prezydent Bytomia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w  Bytomiu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 12/3.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków: działki gruntu nr 283/51 i 415/51 (obręb Bytom, k.m. 85)  o łącznej  powierzchni 495 m2, zapisane w księdze wieczystej KA1Y/00002539/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów (obciążeń). Właściciel: Gmina Bytom we współwłasności.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze budynku wzniesionego w 1921 roku. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, elewacja budynku - ocieplenie pełne. Stan techniczny budynku dobry, po kapitalnym remoncie. Lokal mieszkalny składa się z pięciu pokoi,  kuchni, łazienki, spiżarki, komórki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 115,89 m2. Lokal mieszkalny sprzedaje się wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 11,86 m2.. Stan techniczny lokalu słaby. Stan stolarki okiennej do wymiany, po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków lub do renowacji. Stan stolarki drzwiowej: zużyte, elementy o charakterze zabytkowym - do renowacji. Łazienka do kapitalnego remontu. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i gazową. Wszystkie instalacje do wymiany. Ogrzewanie indywidualne: piece kaflowe opalane węglem. Istnieje możliwość wykonania ogrzewania etażowego gazowego. Udział, związany z lokalem, w prawie własności budynku i prawie własności działki gruntu wynosi 109/1000. W Wydziale Obrotu Nieruchomościami tut. urzędu (pokój nr 327) można zapoznać się z relacją kominiarską dot. przedmiotowego lokalu.

W budynku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 12/ul. Wincentego Janasa 8 została zawiązana wspólnota mieszkaniowa. Część nieruchomości i urządzeń, które nie stanowią wyłącznej własności właściciela lokalu, staje się przedmiotem współwłasności. 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 12/ul. Wincentego Janasa 8  zaciągnęła kredyt, który spłacany jest ze środków tej wspólnoty gromadzonych na funduszu remontowym. Nabywca nieruchomości lokalowej będzie zobowiązany do wnoszenia wpłat na ten fundusz (między innymi celem spłaty kredytu) w wysokości określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Osoby zainteresowane ww. lokalem powinny skontaktować się z Punktem Obsługi Mieszkańca nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców warszawskich 30, tel. (32) 532 51 14, w celu zapoznania się z jego stanem technicznym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 290 000 zł, w tym cena gruntu 14 828 zł

Minimalne postąpienie wynosi 2 900 zł.

Wadium w wysokości 29 000 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: VeloBank S.A. nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 19 czerwca 2023 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku. Wpłaty wadium na rachunek sum depozytowych gminy Bytom należy dokonywać przelewem tradycyjnym, bez stosowania metody podzielonej płatności.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023 r. o godz. 9.00  w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 200 (I piętro).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dot. przetargu można uzyskać:

w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,

w pokoju nr 327, tel. (32) 283 63 27 oraz w pokoju nr 313a, tel. (32) 78 68 348.

Zobacz inne

Prawo