Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZAMOŚĆ, lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254694

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W ZAMOŚCIU

STAROSTWO POWIATOWE W ZAMOŚCIU - Company Logo

ul. PRZEMYSŁOWA 4
22-400 ZAMOŚĆ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (84) 530-09-78

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Zamość, 2023-05-22

GKN.6821.1.1.2023

 

 

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie podziału oraz wywłaszczenia nieruchomości Starosta Zamojski, działając na podstawie art. 113 ust. 5-6 oraz art. 114 ust. 3-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

informuje

o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie podziału oraz wywłaszczenia na rzecz gminy Sitno, z przeznaczeniem pod modernizację drogi gminnej, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 58 o pow. 1,64 ha, nr 70 o pow. 0,06 ha oraz nr 83 o pow. 0,71 ha położone w obr. 0012 Rozdoły, jednostka ewidencyjna: 062009_2 Sitno, pow. zamojski, woj. lubelskie.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości do pisemnego poinformowania Starosty Zamojskiego o przysługujących im uprawnieniach, w terminie 2 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Informację adresowaną do Starosty Zamojskiego należy składać:

— osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4 (parter, Biuro Obsługi Interesanta),

— drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.

W informacji należy powałać się na znak niniejszego ogłoszenia: GKN.6821.1.1.2023 oraz dołączyć oryginał bądź poświadczony za zgodność z oryginałem odpis dokumentu, potwierdzającego przysługujące składającemu prawo rzeczowe do nieruchomości wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. (84) 530-09-78.

Zobacz inne

Prawo