Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LESZNO, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254759

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

MIASTO LESZNO

ul. KAZIMIERZA KARASIA 15
64-100 LESZNO

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

  1. Oznaczenie nieruchomości: Leszno, ul.Przemysłowa nr 10 - działki nr 9/1 i 9/2, ark. m. 8 o łącznej pow. 0,0864 ha – KW nr PO1L/00029861/2.
  2. Nieruchomość (dz. 9/1) zabudowana budynkiem o funkcji biurowej – willa z pocz. XX w. wpisana do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 28.12.1993r. pod numerem 1472/A. Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem użytkowym i trójkondygnacyjną wieżyczką, murowany z cegły, poddasze i górna część wieży z muru pruskiego, otynkowanego o dekoracyjnym geometrycznym układzie belek. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 586,99 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjna, gazową, telekomunikacyjną. Stan techniczny budynku zadowalający, pilnych prac wymagają elewacje, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa oraz pokrycie dachowe  i zewnętrzne elementy więźby dachowej. Działka nr 9/2 stanowi ciąg komunikacyjny i parking.
  3. Nieruchomość położona jest na terenie usług publicznych 44Up. Nieruchomość znajduje się w strefie „W” ochrony archeologicznej, obrębie obszaru wskazanego do rewitalizacji oraz na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 975/A decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 sierpnia 1985r.
  4. Nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość, zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków w ciągu 4 lat. Miasto Leszno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego w przypadku braku zagospodarowania nieruchomości.
  5. Cena wywoławcza nieruchomości:  1 195 000,00 zł

Od ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, stanowiącej zabytek, którego udział w cenie sprzedaży wynosi 90,618%, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 20%. Cena za nieruchomość podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

  1. Termin i miejsce przetargu:  1 sierpnia 2023 r., godz. 12:00 w sali konferencyjnej Wydziału Architektury Planowania Przestrzennego i Budownictwa na II piętrze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21.
  2. Wysokość wadium:  200 000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna do dnia 27 lipca 2023 r.
  3. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy ul.Kazimierza Karasia 15 oraz Al.Jana Pawła II nr 21 a także na stronie internetowej: bip.leszno.pl - w dziale: Przetargi na nieruchomości.
  4. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13 w godz. 7:30-15:30.

Budynek można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu

 

Zobacz inne

Prawo