Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CZERNICHÓW, -, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254957

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD GMINY CZERNICHÓW

ul. GMINNA 1
32-070 CZERNICHÓW

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn.zm).

Wójt Gminy Czernichów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki  nr  872/8 o powierzchni  0,0327  ha położonej w miejscowości Przeginia Narodowa, gmina Czernichów, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1K/00023596/1.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernichów w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XLV.326.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. działka nr 872/8  położona jest w terenach oznaczonych symbolem  MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernichów w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XLV.326.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. działka nr 872/8  położona jest w terenach oznaczonych symbolem  MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

  1. Cena wywoławcza: 25 462,00 zł. Wartość postąpienia wynosić będzie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto licytowanej nieruchomości, w zaokrągleniu, w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  2. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32- 070 Czernichów.

  1. Wysokość wadium:  wadium w wysokości  3 819,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej  do dnia 26 czerwca 2023 r. przelewem na konto VeloBank  nr  11 1560 0013 2016 8117 6000 0037. Liczy się data wpływu na konto Urzędu Gminy – do 26 czerwca 2023 r.

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów przy ul. Gminnej 1 oraz strona:
www.bip.malopolska.pl/ugczernichow - zakładka „ Wójt - Zarządzenia” oraz www.czernichow.pl – zakładka „Dla Inwestora – Sprzedaż/dzierżawa działek gminnych”.

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje

Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czernichów przy ul. Gminnej 1 – pok.116, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tel. 12 444 55 77,122 702 104, wew. 113.

 

 

Zobacz inne

Prawo