Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254607

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. SP. K.

ul. JANA DŁUGOSZA 40
51-162 WROCŁAW

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Załącznik do Uchwały Nr 6949/VI/23

Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22  maja 2023 r.

 

Wrocław,22 maja 2023 r.

 

INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

o skierowaniu do konsultacji społecznych

projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023-2028 z perspektywą do 2032 r., z załącznikami w postaci Planu inwestycyjnego wraz ze wskazaniem miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów i Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że został skierowany do konsultacji społecznych:

Projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023-2028 z perspektywą do 2032 r.

wraz z Planem inwestycyjnym i Prognozą oddziaływania na środowisko

Z treścią przedmiotowej dokumentacji można zapoznać się:

  1. na stronie internetowej Urzędy Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: wpgo.dolnyslask.pl.

  1. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w Wydziale Zarządzania Środowiskiem, ul. Walońska 3-5, pok. 021 (parter) od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Termin nadsyłania uwag i wniosków: do dnia 16 czerwca 2023 r.

Uwagi i wnioski składa się w następujący sposób:

  • elektronicznie na adres: wpgo@lemitor.com.pl , lub
  • w formie pisemnej na adres Wykonawcy działającego w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, tj. LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław, lub
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

w Wydziale Zarządzania Środowiskiem we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, pok. 021.

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zobacz inne

Prawo