Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

JELENIA GÓRA, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254851

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Różyckiego 19
58-506 JELENIA GÓRA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (75) 75 310 73

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

z siedzibą przy ulicy Różyckiego 19 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl

tel. (75) 753 10 73

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Remont podestów i schodów wejściowych, opasek oraz chodników i dojść do budynków będących pod zarządem JSM w Jeleniej Górze.”

 

                                        Wymagane wadium: 6.000- złotych.

                                                   Termin realizacji: pożądany do 29.09.2023 r.

                     Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie
 Administracji „DWÓJKA” przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 310 73

                    w godz. od 800 do 1400  w dni robocze, a także za pośrednictwem poczty

   lub poczty elektronicznej - od dnia 30.05.2023 roku                   

(cena SIWZ: 36,90 zł brutto)

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ,

w siedzibie ADM „Dwójka” przy ul. Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze - do godz. 1000  dnia 13.06.2023 r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2023 roku o godzinie 1100

 

Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr  09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

 

 Kwotę za SIWZ – 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM. 

 

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części.

Zobacz inne

Prawo