Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIELSKO-BIAŁA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34176987

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY BIELSKO-BIAŁA

ul. MICKIEWICZA 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygn. akt X Ns 697/21,                                                       Dnia 4 kwietnia 2022 roku. 

Ogłoszenie: 

 W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w Wydziale X Cywilnym, pod sygnaturą akt X Ns 697/21, z wniosku Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, Asekuracja sp. z o.o.  z udziałem Gmina Miasta Bielsko-Biała toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Harężlak, zmarłej dnia 19 maja 2021 r. w Wilkowicach, ostatnio zamieszkałej w Bielsku-Białej. 

Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu