Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OBORNIKI, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34178473

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W OBORNIKACH TOMASZ CHOJNACKI

ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 31 LOK.5
64-600 OBORNIKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki Kancelaria Komornicza nr I w Obornikach: 64-600 Oborniki, ul. Kopernika 31/5 zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 

w Sądzie Rejonowym Obornikach, przy ul. Piłsudskiego 47 

sala nr 3 odbędzie się: 

PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości 

usytuowanej pod adresem: 64-630 Ryczywół, os. Parkowe 18 

dla której Sąd Rejonowy w Obornikach 

Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

PO1O/00019354/5. 

Suma oszacowania wynosi: 294 494,00 zł. Cena wywołania wynosi: 220 870,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 29 449,40 zł na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Poznaniu nr rachunku: 17 1020 4027 0000 1502 0738 2064 tytułem: Km 887/20 (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 47 (akta dołączone do sprawy I Co 294/20), w godzinach urzędowania sądu lub w kancelarii komorniczej. Tel. 61 646 11 13, www.komornikoborniki.pl. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu