Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GORZÓW WIELKOPOLSKI, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181049

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.

STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP. - Company Logo

ul. PANKIEWICZA 5-7
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Starosta Gorzowski,
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 23 maja 2022 r.

BNŚ-GN.6821.22.2022.PP
 

 

Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego 
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 

            Na podstawie art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),

Starosta Gorzowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej nr. ewid. działki 31, położonej w obrębie Dziersławice, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie, poprzez zezwolenie na zakładanie przewodów służących do dystrybucji energii elektrycznej,
w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa jednotorowej napowietrznej elektroenergetycznej linii WN 110 kV relacji SE Baczyna – GPZ Międzyrzecz”.

            W związku z powyższym wzywa się właścicieli bądź ich następców prawnych
oraz osoby, którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości,
aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali
te prawa w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7,
66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 7330 443.

            Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do przedmiotowej nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postępowania o ograniczenie sposobu korzystania
z ww. nieruchomości.

z up. STAROSTY

Paulina Pałyska

Podinspektor w Wydziale Budownictwa,
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu