Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

480 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34180471

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

ul. AL. GEN. A. CHRUŚCIELA 28
04-401 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 22 44 33 919

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Warszawie, w dzielnicy Rembertów przy ul. Szyszaków

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Szyszaków 8 i 10, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 82 o powierzchni  485 m² i 164 o powierzchni 241 m² (powierzchnia łączna 726 m²) w obrębie 3-09-18, uregulowana w księdze wieczystej nr WA6M/00441441/5, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zarządzeniem nr 1346/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 4 sierpnia 2021 r.

Cena wywoławcza netto                                                                                                        480 000,00

Wadium (wniesione w pieniądzu)                                                                                       48 000,00

Minimalne postąpienie                                                                                                          4 800,00

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Przetarg odbędzie się 12.09.2022 r. o godz. 11:00                    

w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów

Miasta Stołecznego Warszawy

al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, sala nr 214 (sala kolumnowa)

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Wadium winno być wniesione na rachunek dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy nr 71 1030 1508 0000 0005 5000 9064, do 5.09.2022 r.                                     .
Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu) wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do 5.09.2022 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Rembertów za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) oraz opublikowanie na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 pok. 413 oraz pod nr tel. 22 44 33 919 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1600, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się w serwisie internetowym um.warszawa.pl/nieruchomości.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu