Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

240 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Termin składania dokumentów

24.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Sobolewo, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181787

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIEJSKI W SUPRAŚLU

ul. PIŁSUDSKIEGO 58
16-030 SUPRAŚL

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 85 7132-729

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Burmistrz Supraśla ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Supraśl:

  1. Oznaczenie nieruchomości:
  • nieruchomość niezabudowana, położona w Sobolewie, przy ul. Wiejskiej, oznaczona jako działka nr 496/14 o pow. 0,1214 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą,
  • księga wieczysta - BI1B/00121516/2.
  1. Cena wywoławcza: 240.000,00 zł netto,
  2. Termin i miejsce przetargu: 29 czerwca 2022 r., godz. 1300, Urząd Miejski w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, sala narad.
  3. Wysokość wadium: 24.000,00 zł, wpłata wadium do dnia 24 czerwca 2022 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu stronie internetowej bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl.
  5. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 58 tel. 85 7132-729.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu