Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

413 670,00 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Termin składania dokumentów

21.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181644

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

ATEŃSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

ul. ARABSKA 9
03-977 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

SBM "Ateńska" w Warszawie, ul. Arabska 9 ogłasza przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

Saska 8 m. 59, pow. użytkowa 38,30 m2 - V piętro

wartość rynkowa - 413 670,00 zł, 5% wadium - 20 683,50 zł

Lokal można oglądać w porozumieniu z Działem Eksploatacji Spółdzielni, pokój nr 1, tel. 22 671 81 98.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać na konto: PKO BP S.A. XII O. W-wa 11 1020 1156 0000 7202 0011 3795

Ceną wywoławczą jest wartość rynkowa lokalu.

Oferty w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 21.06.2022 r. do godz. 11.00 w pokoju nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dnia 21.06.2022 r. o godz. 12.00.

Oferent, który wygra przetarg, obowiązany jest w ciągu 30 dni (termin do negocjacji) od dnia zawiadomienia o wygraniu przetargu wpłacić deklarowaną kwotę, gdyż niedopełnienie lego obowiązku spowoduje utratę wpłaconego wadium.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 7) lub na stronie internetowej (www.sbm-atenska.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu