Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181912

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Usługi

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYKA

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYKA - Company Logo

ul. ZWIERZYNIECKA 8 A
00-719 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

MSM „ENERGETYKA”

00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a,

 tel. /22/ 841-60-11, fax /22/ 840-53-31

www.msmenergetyka.pl/przetargi

 

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Nr 8/2022 (w trybie przetargu nieograniczonego)

na legalizację 8.780 szt. wodomierzy lub ich wymianę, wymianę 188 szt. wodomierzy zwykłych na wodomierze z nakładką radiową oraz montaż pierwotny 48 szt. wodomierzy z nakładką radiową, wraz z robotami poinstalacyjnymi w 37 budynkach  w zasobach Administracji Osiedla „Sadyba

Pożądany termin wykonania: do 30.11.2022r  

Formularz specyfikacji (SWZ) zawierającej szczegółowe materiały przetargowe zostanie przesłany na adres mailowy Oferenta po zgłoszeniu zamiaru wzięcia udziału w postępowaniu na adres mailowy: techniczny@msmenergetyka.pl  w dniach: pn.– pt. w godz. 8.00-15.00 

- w sprawach formalnych - Bożena Jezierska, tel. /22/ 840-46-71

- w sprawach merytorycznych – Dariusz Kaim,  tel. /22/ 567-22-78, 662-263-200

                       

Od Oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniądza

w wysokości:   10.000, - PLN

Oferent, który nie uzyskał od Zamawiającego SWZ zostanie wykluczony  z postępowania.

Termin wysłania do Oferentów materiałów przetargowych SWZ do dnia 22.06.2022 r.

 

Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego ul. Zwierzyniecka 8a do dnia 23.06.2022r. do godz. 1000 w pok. nr 1 (Kancelaria) po uzgodnieniu terminu telefonicznie  z Kancelarią biura Zarządu pod nr tel. /22/ 841-60-11

Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Warszawa ul. Zwierzyniecka 8a w dniu 23.06.2022r. godz.1100 na posiedzeniu niejawnym (ze względów sanitarnych) Komisji Przetargowej

O cenach złożonych ofert Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie za pośrednictwem e-mail.       

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn oraz do nieponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie przez Oferentów ofert i do podziału zamówienia pomiędzy więcej niż jednego wykonawcę

Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w MSM Energetyka”

                                                                                               

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu