Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDAŃSK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182102

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI

GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI - Company Logo

ul. PARTYZANTÓW 74
80-254 GDAŃSK

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 559, 583) oraz art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządza się, co następuje: Gdańskie Nieruchomości informują, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie przy ul. Partyzantów 74, Działu Nieruchomości przy ulicy Dyrekcyjnej 6A, właściwych terytorialnie Obszarów Administracyjnych, Biura Lokali Użytkowych, Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12, a także na stronach internetowych www.gdansk.pl, www.nieruchomoscigda.pl, zostało wywieszone na okres 21 dni: Zarządzenie Nr 940/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2022 roku  w sprawie użyczenia oraz zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego opis lokalu użytkowego przy ul. Miszewskiego 17 w Gdańsku przeznaczonego do oddania   w użyczenie.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu