Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SOSNOWIEC, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182095

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA SOSNOWIEC

GMINA SOSNOWIEC - Company Logo

ul. AL.ZWYCIĘSTWA 20
41-200 SOSNOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363) Prezydent Miasta Sosnowca zawiadamia, że w dniu 12.05.2022 r. wydał decyzję nr 1/22/RD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu (droga powiatowa) na działkach o numerach: 2694 (po podziale nr 2694/1, 2694/2 oraz 2694/3), 2705, 2706, 2707 (po podziale nr 2707/1, 2707/2 oraz 2707/3), 2708, 2709, 2710, 2711 (po podziale nr 2711/1 oraz 2711/2), 2712 (po podziale nr 2712/1 oraz 2712/2), 2820/1, 1933/12 (po podziale nr 1933/17 oraz 1933/18), 1933/13, 1933/1, 1933/3, 1933/6, 2087/2 (po podziale nr 2087/9 oraz 2087/10), 2087/3 obręb Zagórze oraz na dz. nr: 108 (po podziale nr 108/1 oraz 108/2), 111 (po podziale nr 111/1 oraz 111/2), 120, 121 (po podziale nr 121/1 oraz 121/2), 124 (po podziale nr 124/1 oraz 124/2), 127, 130, 139/4, 156 (po podziale nr 156/1 oraz 156/2), 158 (po podziale nr 158/1 oraz 158/2), 162 (po podziale nr 162/1 oraz 162/2), 168 (po podziale nr 168/1 oraz 168/2), 172 (po podziale nr 172/1 oraz 172/2), 173 (po podziale nr 173/1 oraz 173/2), 178, 107/5 obręb Porąbka, przy ul. Lenartowicza w Sosnowcu na wniosek Zarządcy Drogi – Prezydenta Miasta Sosnowca, reprezentowanego przez pełnomocnika, pana Tomasza Skrabakę (Skrabaka). Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Administracji Architektoniczno–Budowlanej, w pokoju 217/I piętro/ Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20.

Od decyzji stronie służy odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu