Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

01.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182027

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE - Company Logo

ul. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

AM-IL.6740.23.2021.GSA (22.GSA)                                                         Warszawa,  24 maja 2022r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1.  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) i art. 72 ust 6, w związku art. 72 ust 1 pkt 1, w zw z art. 3 pkt 11 a-c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)  

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

o wydaniu decyzji nr 99/BIA/IL/2022 z dnia 13 maja 2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr DP5581W – ul. Kąty Grodziskie na odcinku ul. Zdziarska – ul. Berensona wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, na działkach ewidencyjnych:

  • pod inwestycję drogową:

obr. 4-16-12:            71/8, 71/9, 71/27, 71/28, 72/139, 72/131; 72/133, , 72/135, 72/104, 78/1, 78/2, 79/2, 79/3, 79/8, 80/5;

obr. 4-16-18:            1/4, 2/4, 3/4, 6/1, 7/1, 8/4, 9/1, 10/1, 12/1, 13/1, 21/1, 23/13, 24/12, 25/12, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 33/1, 38/1, 40/1, 48/23, 42/4, 54/15, 54/17, 54/4, 57/3, 60/3, 61/9, 61/10, 62/10, 62/11, 63/1, 68/6, 68/5, 69/1, 71/21, 72/22, 73/23, 75/1, 80/1, 81/6, 85/17, 85/8, 85/9, 85/10, 85/11, 85/19, 85/21, 85/23, 85/25, 88/1, 89/1, 92/1, 95/1, 97/1, 101/1, 102/1, 104/1, 105/1, 107/3, 109, 110/24, 112/1, 147/1, 148/1, 167/1, 214/3, 216, 245;

obr. 4-16-19:            1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 29/1, 30/1, 32/1, 33/1, 34/5, 37/6, 37/5, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 42/1, 42/4, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47/1, 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 57/2, 59/4, 59/6, 59/8, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 69/1, 70/1, 74/1, 75/1, 76/8, 77/8, 78/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 107, 113/1, 114/1, 124/1, 126/1, 128/1, 129/1;

obr. 4-16-26              7/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/18, 14/6, 15/1, 16/1, 17/1, 19/1, 21/18, 22/18, 23/18, 24/19, 25/20, 26/21, 27/18, 28/18, 55, 131/1;

obr. 4-16-27:            7/3, 8/3, 9/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/4, 18/4, 19/4, 20/4, 21/4, 22/1, 23/4, 24/1, 28/5, 29/2, 33/1, 34/1, 35/1, 37/1, 38/3, 39/1, 39/3, 39/4, 40/1, 117, 121/1;

  • stwierdzenia obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

                              obr. 4-16-12:            72/58, 72/25;
                              obr. 4-16-27:            118;

  • stwierdzenia obowiązku przebudowy i budowy sieci uzbrojenia zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 e):

                             obr. 4-16-12:            71/9, 72/25, 72/58, 86;

obr. 4-16-18:            21/2, 23/2, 48/22, 54/16, 54/18, 57/4, 60/1, 60/2, 62/9, 63/2, 68/7, 69/2, 75/2, 81/5, 81/7, 85/20, 85/22, 85/24, 85/26, 88/2, 89/2, 92/2, 95/2, 97/2, 101/2, 102/2, 105/2, 107/4, 110/23, 112/2, 147/2, 148/2, 167/2, 214/4, 215, 244, 258;

obr. 4-16-19:            15/2, 32/2, 32/5, 33/2, 34/1, 34/4, 37/7, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 42/5, 43/2, 44/2, 47/2, 55/2, 56/2, 57/3, 57/4, 59/5, 59/7, 59/9, 61/2, 62/2, 63/2, 64/2, 65/2, 66/2, 67/2, 69/2, 70/2, 76/9, 77/9, 78/2, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2, 113/2, 114/2, 119/2, 124/2, 126/2;

obr. 4-16-26:            9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/15, 13/16, 13/17, 14/5, 16/2, 19/2, 108, 125, 131/2;

obr. 4-16-27:            8/4, 9/2, 12/2, 25/1, 25/2, 27, 39/1, 39/5, 40/1, 118;

  • stwierdzenia obowiązku budowy urządzeń wodnych zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 f):

                            obr. 4-16-12:            86;

  • podlegających ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem przebudowym i budowy sieci uzbrojenia zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 e) i i):

obr. 4-16-18:            21/2, 23/2, 48/22, 54/16, 54/18, 57/4, 60/1, 60/2, 62/9, 63/2, 68/7, 69/2, 75/2, 81/5, 81/7, 85/20, 85/22, 85/24, 85/26, 88/2, 89/2, 92/2, 95/2, 97/2, 101/2, 102/2, 105/2, 107/4, 110/23, 112/2, 147/2, 148/2, 167/2, 214/4, 215, 244, 258;

obr. 4-16-19:            15/2, 32/2, 32/5, 33/2, 34/1, 34/4, 37/7, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 42/5, 43/2, 44/2, 47/2, 55/2, 56/2, 57/3, 57/4, 59/5, 59/7, 59/9, 61/2, 62/2, 63/2, 64/2, 65/2, 66/2, 67/2, 69/2, 70/2, 76/9, 77/9, 78/2, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2, 114/2, 119/2, 124/2, 126/2;

obr. 4-16-26:            9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/15, 13/16, 13/17, 14/5, 16/2, 19/2, 108, 125, 131/2;

obr. 4-16-27:            8/4, 9/2, 12/2, 25/1, 25/2, 27, 39/5.

 

Pouczenie

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 22 443 23 00, w godzinach pracy urzędu.

Data publikacji obwieszenia: 1.06.2022 r.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu