Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRAKÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181534

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. PRZY RONDZIE 7
31-547 KRAKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 1366/21/N toczy się postępowanie o nabycie w drodze zasiedzenia własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 384/5 i 385/1 o łącznej pow. 0,349 ha, położonej w Rzędowicach jedn. ewid. Koniusza, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Postępowanie toczy się z wniosku Krystyny Cieśla. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się i udokumentowania swoich praw do wskazanej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu