Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Termin składania dokumentów

14.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182114

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA ADMINISTRACJA OSIEDLA GÓRCE

ul. ŁAGOWSKA 3
01-464 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 609 098 994

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA

Administracja Osiedla GÓRCE

ZAPRASZA DO PRZETARGU

SM WOLA Administracja Osiedla GÓRCE, ul. Łagowska 3, 01-464 Warszawa ogłasza przetarg w zakresie wymiany pionów instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych: ul. Budy 3, ul. Budy 5 będących w zasobach mieszkaniowych Administracji Osiedla Górce.

Termin realizacji: do 30.09.2022 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Administracji Osiedla GÓRCE, 01-464 Warszawa, ul. Łagowska 3, w terminie do 14.06.2022 r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Administracji Osiedla GÓRCE w dniu 15.06.2022 r. o godz. 11.00.

Rozpatrzenie oferty uwarunkowane jest wniesieniem wadium w wysokości 37 000 zł, wadium podlega zwrotowi w wysokości nominalnej w przypadku niewybrania oferty w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście lub uzyskać drogą e-mailową pod warunkiem wniesienia opłaty w wysokości 500,00 zł (opłata nie podlega zwrotowi). Potwierdzenie opłaty należy przesłać drogą e-mailową na adres: gorce@smwola.com.pl lub okazać przy odbiorze specyfikacji.

Opłatę za SIWZ i wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: SM WOLA Administracja Osiedla GÓRCE PKO BP SA VII o. Warszawa nr 23 1020 1185 0000 4502 0142 8424.

Informacja w sprawach związanych z przetargiem i przedmiotem zamówienia - prosimy o kontakt z Panem Mirosławem Boruckim, kierownikiem Działu Eksploatacyjno-Technicznego ADM GÓRCE, tel. 609 098 994, e-mail: m.borucki@smwola.com.pl

Czas związania ofertą z Zamawiającym - 30 dni od dnia otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia przetargu. Zamawiającemu przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu