Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRAKÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181720

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. PRZY RONDZIE 7, PAW.D
31-547 KRAKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygn. akt I Ns 2/22/K

POSTANOWIENIE

Dnia 18 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział I Cywilny, w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Kinga Malinowska-Gut

Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2022 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie przy uczestnictwie Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Pełce

postanawia:

wezwać zainteresowanych do udziału w sprawie w drodze ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu