Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

62 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Klepaczka, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181993

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD GMINY W STARCZY

ul. GMINNA 4
42-261 STARCZA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

                                                 Starcza, dnia 31.05.2022 r. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

I przetargu  nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Starcza, położonej w miejscowości Klepaczka z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami. Z uwagi na brak obowiązującego planu zagospodarowania dla n/w działki, została  wydana decyzja o warunkach zabudowy.  

- działka  nr 197/36 o powierzchni 0,1356 ha , KW CZ1C/00067049/4 

- cena wywoławcza działki netto 62.000,00 zł 

Postąpienie – 1 % ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych) 

Przetarg odbędzie się w dniu 04 lipca 2022 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starcza ul. Gminna 4. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 30.06.2022 r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Nr 96827900000100247920010004 oraz okazanie dowodu wniesienia wadium w dniu przetargu.  

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Starczy.   

Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Starcza www.gmina-starcza.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Starcza www.bip.starcza.akcessnet.net  

Bliższych informacji na temat organizowanego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 5 tel.34/3140-334 lub 34/3140-015 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu